Sociaal verantwoord produceren

De productie van ons assortiment wordt enkel en alleen in sociale werkplaatsen en gevangenissen gedaan. We willen deze personen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans geven om zich opnieuw te integreren in onze samenleving, en hen zo ook op een creatieve manier opwaarderen in onze maatschappij. 

Een mooi voorbeeld is een ex gedetineerde die we reïntegreerden in de samenleving. Tijdens zijn gevangenisstraf behaalde hij - door vrijwillig mee te doen aan het produceren van onder ander onze tafelpoten - zijn lasdiploma. Daar hij hier heel goed in was werd er hem net voor zijn vrijlating een baan aangeboden als lasser bij het bedrijf van een van onze leveranciers.