Tolhuijs Design is een duurzaam designbureau gevestigd in Amsterdam. Onze producten vertellen een verhaal. Het verhaal waarin duurzame afval- en restmaterialen, en een sociaal maatschappelijke productie hun neerslag vinden.
                                                                                                                                  
UPCYCLING
Onze ontwerpen beginnen niet aan de tekentafel maar op de plekken waar afval zich verzamelt. Veel fabrieken gooien dagelijks restmateriaal van hoge kwaliteit weg. Tolhuijs neemt deze afvalmaterialen als uitgangspunt en transformeert ze naar hoogwaardige, duurzame designobjecten. Het proces waarbij de waarde van afvalmateriaal wordt verhoogd, heet upcycling. Middels dit proces hopen wij bij te dragen aan het bewustzijn dat afvalmateriaal een tweede leven verdient. 
SOCIAAL VERANTWOORD ONDERNEMEN
We werken samen met onze partners: gevangenissen en sociale werkplaatsen in Nederland, opdat er een zo eerlijk en sociaal mogelijke productieketen wordt gerealiseerd. 
                                                                                                                                   
DESIGN FIRST
Uiteindelijk staat design voor ons op nummer één. Onze producten zijn herkenbaar doordat ze in het oog springen en vanwege hun speelse functionaliteit, we bieden zelfs opties om zelf te customizen. Design your own story.